Dostępna informacja wyborcza – filmy

W ramach troski o dostępność materiałów wyborczych największych partii przeprowadziliśmy krótkie wywiady z ich przedstawicielami na temat sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Filmy mają na celu możliwość zapoznania się z materiałem wyborczym osób z niepełnosprawnościami:

 

 


Jarosław Duda – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (PO)

 

Wersja z napisami

 

Wersja w PJM

 

Poseł Sławomir Piechota (PO)

Wersja z napisami

Wersja w PJM

 

 

Małgorzata Marcińska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (PSL)

 

Wersja w PJM

 

Wersja z napisami

 

 

Poseł Stanisław Szwed (PIS)

– wesja z napisami

 

 

Poseł Tadeusz Tomaszewski (SLD)

– wesja z napisami