Wybory 2015 – głosowanie korespondencyjne

Przypominamy, że do 27 kwietnia w urzędzie miasta lub gminy można zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego w najbliższych wyborach (10 maja). Jak to zrobić? Odpowiedni wniosek należy zgłosić w urzędzie osobiście, telefonicznie, faksem lub w formie elektronicznej.
Zgłoszenie musi zawierać następujące dane:
• Imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, PESEL
• Oznaczenie wyborów, których dotyczy wniosek (wybory prezydenckie 2015)
• Adres, na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy lub deklarację odbioru osobistego
• Oświadczenie: Oświadczam, iż jestem wpisany/wpisana do rejestru wyborców w …. (nazwa gminy/miasta)
• Osoby niewidome lub słabowidzące mogą zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.
Jeżeli wniosek zawiera błędy, wyborca lub wyborczyni jest wzywany do uzupełnienia zgłoszenia w terminie do 3 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania.
Jeżeli wniosek został wypełniony poprawnie, wyborca lub wyborczyni otrzymuje pakiet wyborczy w ciągu 7 dni, nie później niż do 5 maja. Pakiet odbieramy osobiście w urzędzie lub od listonosza za okazaniem dowodu tożsamości.
Poniżej prezentujemy gotowe wzór wniosku.
Jeżeli mają Państwo pytania bądź potrzebują pomocy w sporządzeniu wniosku, zapraszamy do kontaktu z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego pod nr. tel. 12 628 85 14!
zgloszenie-zamiaru-glosowania-korespondencyjnego