Nagroda Super Samorząd 2014

Nasze działania na rzecz zaktywizowania jak największej liczby osób z niepełnosprawnościami i straszych do wzięcia udziału w wyborach zostały docenione. 27 lutego 2015 na uroczystej Gali w Pałacu Prezydenckim Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego została wyróżniona nagrodą Super Samorząd 2014. Nagroda ta przyznawana jest organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym, bibliotekom, szkołom, domom kultury i lokalnym mediom w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego. 

W imieniu Fundacji statutetkę oraz dyplom odebrały Justyna Kucińska i Beata Farion. 

Justyna Kucińska i Beata Farion ze statuetką i dyplomem Super Samorząd 2014 w towarzystwie Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Jacka Michałowskiego oraz Prezesa Fundacji im. Stefana Batorego, Aleksandra Smolara.

Dyplom Super Samorząd 2014