Prezydent podpisał nowelizację ustawy Kodeks wyborczy

21 lipca Prezydent Bronislaw Komorowski złożył podpis pod aktem wprowadzającym zmiany w Kodeksie wyborczym. Nowelizacja to projekt autorstwa Bronisława Komorowskiego. Prezydent skierował go do Sejmu po kontrowersjach związanych z ubiegłorocznymi wyborami samorządowymi. Ostatecznie Sejm uchwalił nowelę, przyjmując pod koniec czerwca niektóre poprawki Senatu.

Uchwalona ustawa jest efektem prac parlamentu nad projektem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniesionym do laski marszałkowskiej w styczniu 2015 r. (druk sejmowy nr 3084).

Część zmian Kodeksu wyborczego wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, co oznacza, że będą stosowanie w najbliższych wyborach parlamentarnych. Najważniejsze z nich to: obowiązek zamieszczania na kartach do głosowania informacji o warunkach ważności głosu; wprowadzenie generalnej zasady, iż karta do głosowania jest jedną kartką zadrukowaną jednostronnie (w szczególnych przypadkach Państwowa Komisja Wyborcza będzie mogła odstąpić od tej zasady); zezwolenie mężom zaufania na rejestrację (z wykorzystaniem własnych urządzeń rejestrujących) czynności obwodowej komisji wyborczej – przed otwarciem i po zamknięciu lokalu komisji obwodowej; wprowadzenie obowiązku podawania we wszystkich protokołach z wyborów (Sejm, Senat, Parlament Europejski, wybory samorządowe organów stanowiących i wójtów) przyczyn nieważności głosów oraz wprowadzenie zakazu zasiadania w obwodowej komisji wyborczej, jeżeli kandydatem w wyborach jest osoba bliska członkowi komisji (jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego albo przyspasabiającym).

Od dnia 1 stycznia 2016 r. wójtowie będą zobowiązani do przekazywania wyborcom (najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów) w formie druku bezadresowego umieszczanego w oddawczych skrzynkach pocztowych, informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w danych wyborach oraz o możliwości glosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika.

Przezroczysta urna wyborcza będzie stosowana w wyborach zarządzonych po dniu 1 lipca 2016 r. (wzory urn ustali Państwowa Komisja Wyborcza uwzględniając rodzaj i wielkość obwodów do głosowania).

Kilku miesięczne starania środowiska orgnizacji pozarządowych oraz działaczy na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami o zachowania nakładek do glosowania w alfabecie Braille's zostały zakończone sukcesem. Osoby niewidome nadal mogą w sposób tajny oddać swój glos w wyborach. 

timthumb

źródło: prezydent.pl