Raport z badania w gminach już do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez nas Raportem z badania dostępności wyborów w gminach, które zostało przeprowadzone w ramach projektu Pełnosprawny Wyborca.

Wyniki przeprowadzonego badania pokazały, że zdecydowana większość objętych nim gmin podjęła kroki mające na celu dostosowanie wyborów samorządowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi. Zastosowane rozwiązania nie zawsze były jednak kompleksowe czy umożliwiające udział w wyborach bez przeszkód.

Ważnym wnioskiem z przeprowadzonych analiz jest także to, że osoby z niepełnosprawnościami nie we wszystkich badanych gminach korzystały z zapewnionych im udogodnień.

RAPORT_GMINY